Každý čo niečo hľadá, to nakoniec nájde!

Túto stránku vyrvoril

Ing. Kabát Marek

ako praktyckú časť maturitnej skúšky

SAKAO spol. s r.o.


Hlavná č.325
900 41 Rovinka
Tel: 0905/659789